WayPl

Usługi

Współpracując z najwybitniejszymi krajowymi specjalistami od konstrukcji nawierzchni dróg i lotnisk oraz sterowania ruchem drogowym, solidnymi lokalnymi firmami budowlanymi, realizujemy zadania projektowe i budowlane w następującym zakresie:

 • opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych – dróg, ulic, placów (parkingów), chodników i ścieżek rowerowych,
 • opracowanie przedmiarów, kosztorysów ofertowych i inwestorskich,
 • opracowanie STWiORB,
 • uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych na każdym etapie realizacji inwestycji,
 • zarządzanie kontraktami,
 • budowa, przebudowa, modernizacja dróg ulic, parkingów, ścieżek rowerowych, chodników, zjazdów,
 • opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenie dróg skrzyżowań i parkingów,
 • inżynierii ruchu drogowego w tym:
  • projekty organizacji ruchu drogowego stałej i tymczasowej,
  • audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego na każdym etapie realizacji inwestycji,
  • projekty ruchowe, elektryczne oraz budowa/modernizacji sygnalizacji świetlnych.

 

Aktualności
Czerwiec 2015
Rozbudowa ul. Polnej, przebudowa czterech skrzyżowań
Kwiecień 2014
23 kwietnia 2014 r. podpisano umowę na roboty budowlane.
Marzec 2013
W dniu 21.03.2013r. firma WayPL podpisała umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji...

 
UL. Reformacka 6, 35-026 Rzeszów
  +48 17 853 58 78, fax: +48 17 853 58 79
    BIURO@WAYPL.PL

 

© COPYRIGHT 2012 WAYPL ALL RIGHTS RESERVED DESIGN BY: MARKETINGSTUDIO